WellCareMedicalCentre.com

Upravljanje čakalnih seznamov v skladu s skupnimi in preglednimi merili

Transplantacija je zdaj terapevtska praksa, ki je več kot ugotovljena in je namenjena vedno večjemu številu pacientov, kar dokazuje obseg čakalnih seznamov različnih transplantacijskih programov, ki skupaj prizadenejo skoraj 2000 bolnikov v presadilnih centrih regije Lazio
Seznami čakalnih vrst so izraz razmerja, ki je bilo ugotovljeno med potrebo prebivalstva po presaditvi in ​​dobavo blaga (darovalci organov) in objekti (presaditveni centri).
Vrednotenje čakalnih listov torej predstavlja merilo učinkovitosti regionalnega zdravstvenega sistema. Njihovo upravljanje je medicinski proces, ki se začne z identifikacijo možni darovalec organov in konča z odstranitvijo in presaditve organov in temelji na načelih pravičnosti dostopa do presaditve za vseh vpisanih predmetih in penečega jasnost pri dodeljevanju organov. Cilj mora biti vedno izboljšati kakovost življenja v primerjavi s pogoji pred presaditvijo

ITALIJA
Bolniki s seznama

Organ

N °

Pz. PMA

Rene

6868

118,9

pankreasa

695

12

Heart-Lung

42 0,7

jetra

906

15.7

Pljučni

173 3

Skupno

8647
vrh
Glej Tudi